Strona główna
Dane teleadresowe Rys zawodowy rzeczoznawcy Informacje o firmie Formularz zapytania

Formularz zapytania

Po wypełnieniu poniższego formularza, uzyskają Państwo ofertę cenową i orientacyjny termin wykonania zlecenia.
Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

| Dane osobowe |  Imię:   Nazwisko:  zamawiającego
 Nazwa firmy:
 Telefon1:  Telefon2:  E-mail:
| Opis nieruchomości |  Adres: kod:  miejscowość:  ulica:
 Rodzaj nieruchomości:   i krótki opis lub komentarz:

 Liczba budynków (lokali):  Powierzchnia budynków (lokali):  Powierzchnia działki:
 Cel wyceny:
  Dostępne dokumenty:     odpis z księgi wieczystej z dn.       wypis z rejestru gruntów
zaświadczenie spółdzielni     pozwolenie na budowę     potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania     projekt budynku     umowa przedwstępna
 inne dokumenty:

Pobierz wersję instalacyjną przeglądarki PDF Formularz można także pobrać w formacie PDF (ok. 200kB),
lub wydrukować i przesłać faxem na numer 812-74-99 lub pocztą.
Copyright  PIK 2004